SushiVid

SushiVid adalah sebuah platform pemasaran berasaskan data yang membantu jenama perniagaan untuk melaksanakan kempen pemasaran dengan memanfaatkan khidmat individu yang berpengaruh di media sosial secara besar-besaran.