Didian

Didian adalah platform pasaran harta tanah yang membantu ejen berdaftar dan perunding yang diperakui mendapat akses ke projek yang sedang dijalankan, yang ditawarkan oleh pemaju yang mempunyai reputasi baik.