Kaodim

Kaodim adalah platform pasaran perkhidmatan dalam talian yang membantu pelanggan mencari penyedia perkhidmatan atau ‘Service Provider’ yang sesuai.