Cidekick

Cidekick adalah portal atas talian yang memudahkan syarikat untuk mencari tenaga kerja / bakat untuk acara / program yang bakal dianjurkan. Cidekick memberikan hasil yang efektif dan telus dengan menghubungkan pelanggan dengan bakat yang diperlukan dan telah disaring mengikut profil dan kemahiran tersendiri.