CARPUT

CARPUT adalah sebuah platform yang bekerjasama dengan penyedia-penyedia perkhidmatan penyelenggaraan / baik pulih kenderaan untuk membantu pemandu-pemandu di Malaysia yang menghadapi masalah kerosakan kenderaan. Perkhidmatan yang disediakan termasuk penggantian bateri, kereta tunda, penukaran tayar dan lain-lain.