Astanatama

Astanatama adalah sebuah platform atas talian untuk pembelian hartanah secara pukal. Ianya membantu pemaju projek perumahan untuk mendapatkan pembeli terutamanya pembeli rumah pertama yang boleh menikmati pakej yang menarik daripada pemaju.