Alegion

Alegion adalah platform yang memberi khidmat mengubah cara perusahaan melaksanakan projek ‘Artificial Intelligence’ dan ‘Machine Learning’ sambil mengubah cara kerja orang.